Föreläsning – I dina ögon

image_pdfimage_print

”I dina ögon”

Föreläsningen ”I dina ögon” utgår från Thomas bok.  Föreläsningen handlar om att vända svåra erfarenheter till något konstruktivt och problemlösande.

Föreläsningen är uppdelad i två delar:

Del 1. – ”En pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp.” Thomas Nybom blev både ifrågasatt och anklagad när han sökte hjälp för sin dotter. Hans erfarenheter har samlats i boken ”I dina ögon”. En bok där han beskriver skuld, sorg och ilska men även glädje stolthet och hopp.

Del 2. Innehåller teori kopplat till praktik. För att få förståelse och ökad kunskap om hur det varit för mig som förälder och för mitt barn, kommer jag beskriva vad som hände, varför och vad som hade önskats. Jag beskriver även mina tankar och funderingar på hur man ska förstå detta på ett lösningsfokuserat sätt. Detta sker genom följande:

Förstå diagnosen ADHD. Vad är ADHD? Kortfattad allmän beskrivning av diagnosen och hur den påverkar min dotter.

Vad är KOGNITIVA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR? Kortfattad allmän beskrivning hur det kan vara att leva med kognitiva svårigheter och hur man kan stötta.

EXEKUTIVA FUNKTIONER – Kortfattad allmän beskrivning och exempel tagna ur egna erfarenheter.

PERCEPTIONSAVVIKELSER. Vad är det och vilka konsekvenser kan det få? Allmän beskrivning men även egna exempel från egna erfarenheter.

MILJÖ – BEMÖTANDE – METODER – ARBETSSÄTT.  Förklaringar på vikten av alla dessa faktorer och vilka konsekvenser de olika faktorerna kan få.

ANHÖRIGSKAP – Hur mår anhöriga? Siffror på studier presenteras. Genomgång av KRISFASERNA, hur de fungerar allmänt och hur de påverkat mig i relation till mitt barn. Förståelse över faserna och vad som händer i dessa. Jag ger tips och idéer över hur man kan tänka kring anhöriga. Egna strategier över hur jag orkat. Många exempel tas utifrån egna erfarenheter.

ATTITYD, SYNSÄTT och VÄRDERINGAR – Förklaringar på hur dessa begrepp styr våra liv. Hur våra värderingar ex gör att vi handlar på ett speciellt sätt som får konsekvenser för de vi möter.  Flera exempel från egna erfarenheter presenteras.

Varför är det viktigt med KUNSKAP kring Neuropsykiatri? Thomas berättar varför det är viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna.

Genom föreläsningen får du förklaringar på sambandet mellan teori och praktik. Kunskapen förbättrar möjligheten till ett gott resultat i det vardagliga arbetet för personal gentemot personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (men även andra funktionsnedsättningar).  Du får även möjlighet till ökad förståelse för hur du kan bemöta anhöriga och en inblick i hur deras situation kan se ut.

Thomas föreläsning vänder sig till anhöriga, yrkesverksam personal och personer med funktionsnedsättning. Föreläsningen tar 2 – 3 timmar (valfritt beroende på hur djupt ämnena i del 2 önskas belysas).  Rast på ca 20-30 min är inkluderad i tiden. Möjlighet till längre föreläsning finns vid förfrågan.