Om NP Konsult

image_pdfimage_print
1385101_10151866267589020_1515515713_n
  NP Konsult ägs och drivs av Thomas Nybom. Företaget genomför föreläsningar, handledning och utbildning.  Genom föreläsningen får åhöraren  både anhörig och det yrkesmässiga perspektivet.
 Honnörsord i NP konsults verksamhet är

Tillit – omdöme – flexibilitet – ödmjukhet  förståelse och kunskap.

 Thomas Nybom

Det hela började en dag i december 1986. Det var då jag började arbeta på ett elevhem för barn med flera funktionsnedsättningar men det var några år senare som jag kom i kontakt med NP. Sedan1993 har jag mitt arbete inriktats på Neuropsykiatri (ex ADHD, Asperger syndrom/Autism).
 Jag har stor erfarenhet av olika verksamheter inom boende för målgruppen ex gruppbostad, servicebostad och boendestöd. Jag har även arbetat på daglig verksamhet för personer med Asperger. Vid några tillfällen har jag fått vara med och starta upp verksamheter från grunden. Arbetet har varit inriktat på habiliterande insatser, att stötta personerna i vardagslivet. Jag har även erfarenhet av handledning av personal gällande NP – diagnoser. Jag har ansvarat över kvalitetsdagar i Norrköpings kommun kring tydliggörande pedagogik
2008 startade jag föreningen NP Vision. Det är en anhörig och intresseförening för personer med NP – diagnoser.
 Under sommaren 2013 släpptes min bok ”I dina ögon” – En pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp. Boken beskriver hur det är att vara anhörig till ett barn med ADHD och framför allt hur det är då föräldrar inte får det stöd de behöver. Den handlar om min dotter som har diagnoser inom NP området. Boken har fått fin respons och har öppnat många dörrar till vidare arbete till ökad kunskap inom området.
NP Konsult startades under hösten 2013 och sedan våren 2014 bedriver företaget föreläsningar, handledning och utbildning.